2022/2023

W bieżącym roku szkolonym organizujemy znany Państwu konkurs „Skawińska Wiosna Perkusyjna”.

Szczegółowe informacje w kolejnych zakładkach.