Informujemy, że w dniach 14 – 17 czerwca 2022 roku odbędzie się badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony na drzwiach wejściowych do szkoły, po zakończeniu przyjmowania wniosków o przyjęcie do szkoły. Ostateczny termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 5 czerwca 2022 r. wnioski można składać zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły jak i elektronicznie poprzez stronę internetową www.smuzskawina.edu.pl

Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych kandydatów w zakresie:

1) słuchu melodycznego;

2) słuchu harmonicznego;

3) poczucia rytmu;

4) pamięci muzycznej.

Badanie wymienionych predyspozycji polega na:

1) zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;

2) zaśpiewaniu piosenki wymienionej w pkt 1) lub jej fragmentu od różnych dźwięków, podanych przez nauczyciela;

3) wyklaskaniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela;

4) powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela;

5) zaśpiewaniu melodii zagranej przez nauczyciela i określenie jej trybu (dur-moll);

6) zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela;

7) określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;

8) wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie;

9) zauważeniu i wskazaniu zmiany dźwięku w akordzie;

10) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

Pozostałe informacje ujęte są w Regulaminie rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA KANDYDATÓW REGULAMIN REKRUTACJI.

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie