Chór

27.03.2020 r.

Nauczenie się wraz z nagraniem, (które uczniowie otrzymali drogą mailową) utworu „Double Trouble”. Nuty uczniowie otrzymali od nauczyciela. W razie ich braku, proszę się skontaktować z prowadzącym zajęcia, który wyśle nuty mailem pod wskazany adres.   Kolejnym krokiem jest zaśpiewanie partii swojego głosu do nagrania, które danego głosu nie zawiera tj. Głos 1 śpiewa z nagraniem, które zawiera tylko 2 i 3 głos. Głos 2 śpiewa z nagraniem, które zawiera 1 i 3 głos. Itp. Kiedy uczniowie będą gotowi, nagrywają swoją wersję i wysyłają na maila do nauczyciela.