Uprzejmie informuję, że nauka w Szkole Muzycznej I stopnia Skawinie będzie odbywać się w formie zdalnej do dnia 29 listopada 2020 roku.

Przypominam, że z każdym nauczycielem uczniowie i rodzice mają możliwość stałego bieżącego kontaktu:

  1. poprzez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku Fryderyk,
  2. drogą e-mail – adresy znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce O SZKOLE,
  3. telefonicznie – numer telefonu może zostać udostępniony przez nauczyciela podczas jednej z wymienionych w punktach 1 i 2 form kontaktu.

Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Przed wizytą w szkole proszę zawsze potwierdzić telefonicznie chęć przyjścia do szkoły.

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie