Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że na podstawie właściwych przepisów prawa, dni 31 października i 2 listopada 2020 roku, są wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie.

Wykaz pozostałych dni wolnych od zajęć dydaktycznych tutaj