Informujemy, że dni 2 maja i 4 maja 2023 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach zajęcia w szkole nie będą się odbywać.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła jest dostępna dla uczniów w godzinach 9:00 – 19:00.

Zapraszamy do ćwiczenia w szkole.