30 IV, 2 V, 4 V, 5 V 2018 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach Szkoła jest otwarta w godzinach 11.00 – 19.00.
Zachęcamy wszystkich uczniów do ćwiczenia w Szkole.