Informacja dotycząca testów końcowych z przedmiotów Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne

Dyplomanci (klasy 6/6 i IV/IV)

27.05 2020 r. w godzinach od 1700 -1745 odbędzie się test z przedmiotu Audycje muzyczne.

28.05 2020 r w godzinach od 1700 -1745 odbędzie się test z przedmiotu Kształcenie słuchu.

Udział w teście jest obowiązkowy.

Forma oraz przebieg testów

Testy odbędą się w formie online.
W dniu 26 maja 2020 r. na stronie internetowej Szkoły w zakładce Testy dla Dyplomantów, pojawią się dwa arkusze testowe do pobrania, które będziecie wypełniać ręcznie. Wypełnione arkusze należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i odesłać na adres mailowy: smuzskawina.testy@gmail.com 

Osoby niemające drukarki mogą pobrać arkusze 26 maja w godzinach od 1200 – 1800 lub 27 maja w godzinach od 9.00 do 16.00 na portierni Szkoły.

W dniu 27 maja 2020 r. punktualnie o godz. 1700 na stronie internetowej w zakładce Testy dla dyplomantów pojawi się film z zadaniami i pytaniami z przedmiotu Audycje muzyczne,
a w dniu 28 maja 2020 r. film z zadaniami z Kształcenia słuchu.
Każdy z testów będzie trwał około 45 minut. Po tym czasie materiał filmowy zostanie usunięty.
Wypełniony arkusz należy wysłać najpóźniej do godziny 1800 w dniu wypełnienia testu.
Testy przysłane po tym czasie nie będą oceniane.
W tytule maila wpisujemy: Test – AM lub Test – KS oraz nazwisko i imię. (np. Test-AM Kowalski Jan)

W przypadku nienapisania testu z przyczyn technicznych lub losowych, bądź przysłania go po wyznaczonym czasie, uczeń, po uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi, będzie miał wyznaczony inny termin zaliczenia.