klasa I

27.05.2020 r.

Proszę ułożyć i zapisać w zeszycie cztery takty na 4/4, zwracając uwagę na prawidłowe odległości.

12.05.2020 r.

Dyktando:

https://drive.google.com/file/d/14pXTY5qQMluxv-KKT0B7tJgGOFpXPwQY/view

29.04.2020 r.

zadanie 1.

Po wysłuchaniu nagrania napisać dyktando w zeszycie nutowym i wysłać zdjęcie na mój adres e-mail podany na stronie internetowej szkoły. Proszę słuchać akcentu, który zawsze wypada „na raz”.

https://drive.google.com/file/d/13HxbzmNFS6y7Y5jZ-AFaBWC1n2GzXOgA/view?usp=drivesdk

zadanie 2.

https://drive.google.com/file/d/13AMeNWUCEZjwyHM9gpQ7_R4AxVlUbNUv/view

zadanie 3.

https://drive.google.com/file/d/12vEz9gcdKGXVC1oIyApLfxfK2mwmZ1rL/view?usp=drivesdk

zadanie 4.

https://drive.google.com/file/d/13GmeJ2YG9Z-H2Dma2zVH2qa5sjXtC914/view?usp=drivesdk

Termin wykonania zadań: 19.05.2020 r.

Pozdrawiam uczniów E.P.

22.04.2020 r.

Proszę napisać 8 taktów na 4/4 z zaznaczeniem liczenia ,tak aby odległości między nutami były właściwe. Należy zwrócić uwagę na pisownię nut – pisać starannie i precyzyjnie, dobrym i zastruganym ołóweczkiem. Kaligrafia czyli piękne pismo będzie brana pod uwagę przy ocenie całości zadania.

Pozdrawiam, Ewa Pochopień.

04.04.2020

1. Ćwiczenia rytmiczne:

a. wystukiwać jednocześnie prawą ręką ósemki, lewą ręką ćwierćnuty i odwrotnie w metrum 2/4, 3/4, 4/4 – po dwa takty.

b. wystukiwać prawą ręką grupę rytmiczną: ćwierćnuta z kropką i ósemka, lewą ręką ćwierćnuty, później ósemki i odwrotnie (zmiana rąk). Ćwiczyć to w metrum 4/4.

W obydwu ćwiczeniach liczyć z „i”, a następnie bez „i”.

2. Rozwiąż krzyżówkę muzyczną:
https://drive.google.com/file/d/10a6Q-xsU4BTf1tn49AFj5W95jU6TtQVy/view?usp=drivesdk

Krzyżówkę należy przepisać i przerysować w zeszycie nutowym oraz przesłać w formie zdjęcia na mojego maila.

Informuję, że zeszyty przedmiotowe będą sprawdzane po zakończeniu nauki zdalnej, a ich ocena zostanie uwzględniona przy ocenie końcowej.

Zadania z 30.03.2020 zapisane w zeszycie można przesłać w formie zdjęcia na mojego maila.
Pozdrawiam Ewa Pochopień

30.03.2020

Zadanie 1 a

https://drive.google.com/file/d/1-QL2ckxpZP-TJo6KDwsEtPd9F-xLgy_9/view?usp=drivesdk

Zadanie 1b

https://drive.google.com/file/d/1-X6rMbMEIThYgbmQEmt8b7jX0Vr3xn9M/view?usp=drivesdk

26.03.2020

Proszę ułożyć i zapisać w zeszycie 4 takty na 3/4 i 4 takty na 4/4 z zastosowaniem wartości nut i pauz oraz poznanych grup rytmicznych. Wyklaskiwać rytmy z liczeniem.