klasa 1

27.05.2020 r.

Utrwalenie interwału sekundy, ćwiczenie rytmiczne:

– Przeczytaj materiał o sekundzie wielkiej i małej, wykonaj zadania
https://drive.google.com/open?id=1hgseRU1b105ove-DDZpQh1_7HowiMxXH
 – Równocześnie z nagraniem wykonaj rytmy które pojawiają się na ekranie:
https://youtu.be/T5OJQ3iTMEU

13.05.2020 r.

– Posłuchaj nagrania uwertury do opery Wilhelm Tell. Patrząc na ekran realizuj wyświetlające się tam wartości rytmiczne – za pomocą klaskania, tupania, uderzania
o kolana lub innymi gestodźwiękami.
https://youtu.be/qgyoO_4MY1o
– Jaką formę ma poniższy utwór? Nazwij ją.
https://drive.google.com/open?id=1E2pgbld_zBdwkUYxeZi1NWCxBmbuVXNg

 Wykonaj kartę pracy
– https://drive.google.com/open?id=1xVF7xbp2gVh-JZ1rORvZnQRgZaIPu6Qk

7.05.2020 r.

Dyktando z trójdźwiękiem:
– Na podstawie nagrania zapisz dyktando melodyczno- rytmiczne:
https://drive.google.com/open?id=1mNHQURYzax8DXN0Iz5_REpKtVnY_BAg7
https://drive.google.com/open?id=1HtY7SdNeOWFSsPNhN_G7KfRDT1oMAGqH

Ćwiczenia z uzupełnieniem ćwierćnutowym:
– Uzupełnij kartę pracy.
– Ostatnie zadanie (uzupełnienie ćwierćnutowe, ostatnia linijka na dole strony) wykonaj w następujący sposób:Górny głos wykonaj klaskaniem, dolny-krokami lub tupaniem.
Potem spróbuj odwrotnie- górę krokami lub tupaniem, dół wyklaskać.

https://drive.google.com/open?id=1uN4tf3hrW1blrPuvUdGh4ooj8OzqJ34L

21.04.2020 r.

1. Ćwiczenia w rozpoznawaniu trójdźwięku dur i moll:
https://youtu.be/xirQTl_xdy4
2. Ćwiczenia z uzupełnieniem ćwierćnutowym:
https://drive.google.com/open?id=1cetaQOHsnURDRZpMy-GaqqN2SH2ZV6QB

14.04.2020 r.

 Na podstawie nagrania, uzupełnij zapis dyktanda melodyczno -rytmicznego

https://drive.google.com/open?id=1GKOPyxK_8Tl3RXzMkKUa1bHHdfprkNjk

https://drive.google.com/open?id=1rX6TPa4pTVqmeirHSjY6R1ruxAa_Cb6V

-rozwiąż  muzyczne labirynty:

https://drive.google.com/open?id=1x4IlbAMYiVxJ17tpsh1jo-XYZtmtrQAq

31.03.2020 r.

Zapisz dyktando melodyczno-rytmiczne
od dźwięku c razkreślnego (dolnego), metrum 4/4.
https://drive.google.com/open?id=1kaj2JOOnKE9uvwzae8F6e878IWkJvY2M