klasa 2

17.06.2020

– Przeczytaj o francuskim tańcu barokowym Gawocie

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/gawot/

– Obejrzyj fragment spektaklu w którym pojawia się taniec Gawot – zwróć uwagę na stroje w jakim się go tańczyło

dla chętnych jeszcze jeden filmik – dokładne kroki tańca
https://youtu.be/cMXQEQN-Q-Q

– Wykonaj zadanie na stronie 130 w książce
– Przeczytaj o formach muzycznych w książce na stronie 122 i spróbuj odgadnąć jaką formę ma poniższy utwór:
https://drive.google.com/file/d/19LMgmXycC9FqxFmYI40sS1BS82qZuJvd/view?usp=sharing

Pozdrawiam serdecznie

Paulina Wójcik

13.06.2020 r.

Ułóż własną melodię w kluczu basowym (minimum 4 takty, metrum i tonacja dowolna)
– obejrzyj filmiki jak poprawnie rysować klucz basowy oraz filmik o nazwach dźwięków w kluczu basowym
https://youtu.be/lWEMxd69xMg
https://youtu.be/icnYT3uKsEk

– Na stronie internetowej dur-moll.pl
   wybierz zakładkę :,, Jaka to nuta”, zaznacz klucz basowy i podpisz 20 nut w kluczu basowym. Jeśli trzeba skorzystajcie z zakładki „pomoc”

6.06.2020 r.

– Posłuchaj pieśni S. Moniuszki ,,Prząśniczka”
https://youtu.be/ZJaThhR91pE
tekst i nuty:
https://drive.google.com/file/d/1rbvILkVmnppgLGeZ31FhqDEnd9bYAhnk/view?usp=sharing
– zaśpiewaj piosenkę z tekstem oraz solmizacją.
 Jaki ma nastrój ma piosenka?
– Zaznacz i podpisz w piosence wszystkie interwały.
– Wypełnij kartę pracy z uzupełnieniem ósemkowym:
https://drive.google.com/file/d/1PPGPRrKFebh5MHQFmgYZ-pFNvCpleCcx/view?usp=sharing

27.05.2020 r.

 – Wykonaj krzyżówkę
https://drive.google.com/open?id=1dwI8cpaQkIHn7ALrYrpoAfWY81JihN8P
 – Na podstawie nagrania uzupełnij zapis dyktanda melodyczno – rytmicznego:
https://drive.google.com/open?id=17d6qZakdnVL02uI-BvAPKwePsE30y6fZ
https://drive.google.com/open?id=16BIh7O7CepURLoxeBZlUHoxPyyqeP2KG

20.05.2020 r.

– Rozpoznaj interwały:
https://youtu.be/3VPgoFOw32M

– Zbuduj interwały:
https://drive.google.com/open?id=118cwoi8ZJKPq7RfTVCPCp2S3qUHFtb0N

 – Obejrzyj film o F. Chopinie https://youtu.be/wFj4_vXmyj4,
 i posłuchaj utworów F. Chopina https://youtu.be/bBC2P4FJqXg
 a następnie wykonaj karty pracy:
https://drive.google.com/open?id=1BdMVxzOQy6Rq-Fs_dd2hnRZ7nc3aKjpv
https://drive.google.com/open?id=1rOqsVMi1tFJdUBd1nHb322w1QFejZYhI

13.05.2020 r.

– Na podstawie nagrania uzupełnij zapis dyktanda granego na 
a)       klarnecie
b)       oboju
https://drive.google.com/open?id=1DmOtExlv4Mf1wSkQA-0JNJcrWeXV8OzQ
https://drive.google.com/open?id=1CREMCKTSXIz4thrPP-Ds-B-FsjJuuwFM

https://drive.google.com/open?id=1Px76kA39bfIdC4f-rn1nsZsjnCc8N-2w
 – Quiz o Fryderyku Chopinie
https://quizizz.com/admin/quiz/5e6a7016f07a19001be14b4a/muzyka

7.05.2020 r.

– Obejrzyj poniższy filmik i (zatrzymując go po kawałku) spróbuj rozwiązać zadania i polecenia w nim obecne
https://youtu.be/XztYiYgEM64

– Podręcznik str. 57 piosenka Rzeka
na podstawie jej nagrania oraz tekstu obecnego w podręczniku spróbuj zaśpiewać piosenkę a następnie odnaleźć, zaznaczyć i podpisać w niej wszystkie interwały-nuty i nagranie poniżej.
https://drive.google.com/open?id=1tRZqIHMGtCyU32NYL5EGhZ7pJ7Ic0uMh
https://youtu.be/0i9LEgwJ8Lg

21.04.2020 r.

1. Interwałowy obrazek:

Rozpoznaj interwały, a następnie pokoloruj obrazek zgodnie z instrukcjąhttps://drive.google.com/open?id=1y-CKR-wpFgyaXIAkTdK5ZT2IQpjs13db

2. Dyktando- puzzle.
Na podstawie nagrania ułóż takty dyktanda we właściwej kolejności.
https://drive.google.com/open?id=1r4HI2OBXWox_iLPNRBrmd8AxmexUYOs0
https://drive.google.com/open?id=1KSSMKY07jIA0SiQrxRnJGB-ODBU0PFsA

14.04.2020 r.

wykonaj kartę pracy:https://drive.google.com/open?id=1AtBxuhoaD4isDOKFvSjeIfo_hWJNYqnT

skomponuj melodię do rytmu:
https://drive.google.com/open?id=16uRoaKsh7h2GtAg5LbLugiuiUvrDkvpJ

na podstawie nagrań zapisz dyktanda:

https://drive.google.com/open?id=1JyVtzJax5ihWHada7a9eANSbZrFN40uZ

https://drive.google.com/open?id=16BIh7O7CepURLoxeBZlUHoxPyyqeP2KG

https://drive.google.com/open?id=1Wzdxvq3dbntYFiJn7Qor4T1K1ZNcexly

31.03.2020 r.

Rozwiąż zadania w wersji elektronicznej:
1. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minstructor.pl%2Fembed%2F6244794899628032%3Ffbclid%3DIwAR0pDPewwPuXHQPfEmYwp-sngCGMJAJ86g_DcDgfbRZ5QvEy3WfuPkv6w8U&h=AT3nyXVUUV_3o7c_63nIoTG5q2KfzfIcSzFrWbefx8RAoRN413OgH8NBZG112m2csZCer_Jko5_VzI_H_Ks8Aofqc0ZeU3yXZuQN5vCLZcw7cLKzt1hyEWblpzfMM2k3Ht7woQ

2. Na podstawie załączonego materiału pomocniczego zbuduj w zeszycie 5 trójdźwięków durowych i 5 mollowych od dowolnych dźwięków.
https://drive.google.com/open?id=11OnDKZpgMVBNIqkDR_qhLWJAyDITILIP