klasa 2/6

27.03.2020 r.

Uzupełnić wszystkie ćwiczenia z „Naszej Muzyki” oznaczone kałamarzem i lampką do strony 101.

Uczymy się śpiewać na pamięć poznane tonacje i ich triady (C-dur, G- dur, F- dur).

Utrwalamy poznane interwały – proszę zbudować wszystkie poznane do tej pory interwały (1, 2>, 2, 3>, 3, 4, 5, 8) od dźwięku c1 i d1 w górę oraz e2 i f2 w dół, w zeszycie.