klasa 4/6

27.03.2020 r.

Uzupełnić wszystkie ćwiczenia teoretyczne (nie słuchowe) w „Naszej muzyce” do strony 94 włącznie.

Utrwalamy i śpiewamy wszystkie poznane tonacje i ich triady dur i moll do dwóch znaków przy kluczu + gama A- dur i fis-moll. Tonacje mollowe śpiewamy w odmianie harmonicznej i melodycznej.

Budujemy wszystkie interwały w tonacji D- dur w górę od każdego stopnia gamy oraz w tonacji B- dur w dół również od każdego stopnia.