klasa 5/6

27.03.2020 r.

Uzupełnić podręcznik ćwiczeń do strony 80 włącznie – uzupełniamy zadania tylko teoretyczne (nie słuchowe).

Utrwalamy wszystkie poznane gamy i ich triady do pięciu znaków przy kluczu, z wyjątkiem f – moll. Śpiewamy te tonacje – gamy mollowe tylko w odmianie harmonicznej i melodycznej.

Ćwiczymy pisownie interwałów w kluczu basowym: piszemy wszystkie interwały od 1 do 15 w górę w tonacji E – dur od dźwięku e (małego) od każdego stopnia gamy oraz w tonacji cis – moll od cis1 w dół.