klasa 6/6

27.03.2020 r.

Utrwalamy tonacje do siedmiu znaków przy kluczu. Śpiewamy gamy i triady. Jak chodzi o tonacje moll śpiewamy je w odmianie harmonicznej i melodycznej.

Powtarzamy dominantę septymową w postaci zasadniczej z rozwiązaniem na tonikę- proszę zapisać wszystkie D7 i rozwiązać na T w tonacjach durowych krzyżykowych do pięciu znaków przy kluczu oraz w tonacjach moll bemolowych również do pięciu znaków. Proszę podpisać składniki akordów oraz tonacje.

Jeżeli ktoś przez przypadek wszedł w posiadanie mojego podręcznika „Nasza muzyka 6” to proszę o zwrot do szkoły.