klasa II

27.03.2020 r.

Śpiewamy poznane tonacje i triady (C, a, G, e, D, F, e, B – dużą literą gamy dur, małą moll) – wszystkie gamy rozpisane są w solfeżu. Tonacje moll śpiewamy w odmianie harmonicznej i melodycznej.

Utrwalamy poznane interwały – proszę zapisać w zeszycie każdy interwał (od 1 do 8) w górę i w dół w tonacjach F – dur i G – dur od każdego stopnia gamy pamiętając o znakach przykluczowych. To samo zadanie robimy z trójdźwiękami + o > <.