klasa I

27.03.2020 r.

Utrwalamy poznane tonacje i triady (C-dur, F-dur, G- dur). Śpiewamy je w górę i w dół.

Utrwalamy poznane interwały- zapisać w zeszycie każdy interwał (1, 2>, 2, 3>, 3, 4, 5, 8) od dźwięków c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1 w górę i od c2, d2, e2, f2, g2, a2, h2 w dół. Pamiętamy o znakach chromatycznych.