klasa II

27.05.2020 r.

Proszę ułożyć i zapisać w zeszycie cztery takty na 6/8, prawidłowo grupując wartości nut.

12.05.2020 r.

Dyktando:

https://drive.google.com/file/d/14mfdswrkU9LuFuTeJl9reKmU95cv5FcI/view

29.04.2020 r.

Zadanie 1.

Napisać w zeszycie ćwiczenie rytmiczne dwugłosowe:

Dwa takty na 4/4 na dwóch pięcioliniach połączonych akoladą (klamrą); zwrócić uwagę na właściwe podpisywanie drugiego głosu pod pierwszym. Nad pięciolinią zaznaczyć liczenie cyframi.


Zadanie 2.

Napisać 4 takty na 6/8 zaznaczając liczenie -1 2 3 4 5 6 – nad pięciolinią (bez  „i”) Należy pamiętać  o   innym grupowaniu wartości rytmicznych niż w taktach ćwierćnutowych.Zasada: ćwierćnuta z kropką dzieli się na trzy ósemki (piszemy pod jednym „daszkiem”) ale to nie jest triola, trzy ósemki dzielą się na sześć szesnastek; może być ćwierćnuta i ósemka lub ósemka i ćwierćnuta.

Z tych elementów proszę utworzyć takty. Mogą być też inne grupy rytmiczne  -szesnastkowe. Zwróćcie uwagę na ładne, precyzyjne pismo nutowe – wpłynie ono na ocenę całości zadania. Proszę przysyłać zdjęcia na adres e-mail podany na stronie internetowej szkoły.

Termin wykonania zadań: 19.05.2020 r.

Pozdrawiam uczniów E.P.

04.04.2020

Zadania z 30.03.2020 zapisane w zeszycie można przesłać w formie zdjęcia na mojego maila.

1. Napisz w zeszycie nutowym krótką notatkę na temat: „Narodowe tańce polskie”. / Nazwa, metrum, tempo, charakter/

2. odpowiedz na pytania:

a. Który z tańców nazywany był „chodzonym”?

b. Czy Fryderyk Chopin komponował polonezy?

c. Który taniec ma metrum parzyste?

d. Który taniec jest na ogół w tonacji molowej?

e. Czy w mazurze występują rytmy punktowane.

Przepisz pytania do zeszytu nutowego i odpowiedz na nie. Korzystaj z internetu oraz innych dostępnych źródeł.

Prześlij w formie zdjęcia na mojego maila.

Informuję, że zeszyty przedmiotowe będą sprawdzane po zakończeniu nauki zdalnej, a ich ocena zostanie uwzględniona przy ocenie końcowej.


Pozdrawiam Ewa Pochopień

30.03.2020

Zadanie 1 a

https://drive.google.com/file/d/1-DDHwxb9JHgUll_d61iHSADtZByFgP2I/view?usp=drivesdk

Zadanie 1 b

https://drive.google.com/file/d/1-Uh83YguPGOCLNg7GCA7YaBub92fjJ5L/view?usp=drivesdk

26.03.2020

Proszę ułożyć 8 taktów na 5/4, z zastosowaniem wszystkich poznanych grup – wyklaskiwać z liczeniem zapisane takty.