klasa IV

27.03.2020 r.

Utrwalamy tonacje do siedmiu znaków przy kluczu. Śpiewamy gamy i triady. Jak chodzi o tonacje moll śpiewamy je w odmianie harmonicznej i melodycznej.

Powtarzamy dominantę septymową w postaci zasadniczej z rozwiązaniem na tonikę – proszę zapisać wszystkie D7 i rozwiązać na T w donacjach durowych krzyżykowych do pięciu znaków przy kluczu oraz w tonacjach moll bemolowych również do pięciu znaków. Bardzo proszę o podpisanie składników akordów oraz tonacji.