Kolejność próby podana jest w dzienniku elektronicznym. Proszę ściśle dostosować się do opracowanego harmonogramu. Każdy uczestnik koncertu przychodzi do sali co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem swojej próby. Osoby spóźnione nie będą mogły wziąć udziału w koncercie.

Uczniowie pani Martyny Drabczyńskiej przychodzą do sali zgodnie z poleceniem dyrygentki.

Koncert rozpocznie się o godzinie 15.30.