Szanowni Państwo,

Pan Dyrektor zaprasza Rodziców i Opiekunów na zebranie 16.01.2024 (wtorek) o godz. 17.00.
Nauczyciele teorii będą do dyspozycji Państwa w tym dniu od godz. 17.00 – 18.30.
Zebranie odbywa się w związku z śródroczną klasyfikacją.