31 maja 2024 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu Szkoła jest otwarta od godz. 10.00 – 14.00