W związku z próbami i Koncertem szkolnym wszystkie zajęcia w dniach 17.06.2019 i 18.06.2019 są odwołane. Przypominamy, że Koncert Końcoworoczny odbędzie się 18.06.2019 o godz. 17.00 w sali gimnastycznej (na górze), wejście od szkoły muzycznej.