Sprawdzian końcowy z przedmiotów Rytmika i Zespół Rytmiki dla uczniów klasy trzeciej cyklu sześcioletniego oraz klasy drugiej cyklu czteroletniego odbędzie się w dniu 10 maja 2018 (czwartek) w sali nr 27 (sala rytmiki) wg następującego harmonogramu:

17.30 – 18.00 grupa 3a
18.15 – 18.45 grupa 3b, 3c
19.00 – 19.30 grupa II

Obowiązuje strój do rytmiki. Należy przynieść ołówek i gumkę do dyktanda.