Zajęcia z panią profesor Martyną Drabczyńską w dniu 28.05, 30.05 i 2.06 są odwołane. Zajęcia będą odrabiane w dniach 8 i 20 czerwca w ramach prób do koncertu końcoworocznego.