W soboty Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie jest otwarta od godz. 9.00 – 13.00.