Uwaga, jest zmiana w godzinach KSF (kształcenie słuchu fakultety) dla grupy 1A (klasa 1 cykl 6-letni). Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.55 – 11.40.