Lista uczniów przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie na Rok Szkolny 2021/2022 z przydziałem instrumentów jest umieszczona wewnątrz Szkoły na tablicy ogłoszeń.
Przypominamy, że w okresie wakacji Szkoła otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 10 00 – 14.00.