Rodziców i uczniów, którzy nie nawiązali kontaktu z nauczycielami w celu przeprowadzania zajęć online informuję, że w związku ze zbliżającym się okresem klasyfikacyjnym i zgodnie ze  Statutem Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie niezgłoszenie się do pedagogów w najbliższym terminie skutkować może brakiem zaliczenia przedmiotu i skreśleniem z listy uczniów.

Jeszcze raz przypominam, że na stronie internetowej szkoły podane są wszystkie adresy e-mail nauczycieli, dzięki którym można się kontaktować ze wszystkimi nauczycielami szkoły.

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie