W związku z powolnym powrotem uczniów do szkół uruchamiamy kolejny konkurs z przedmiotowy z zakresu umiejętności gry a vista. Zapraszamy do zapoznana się z Regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie: http://smuzskawina.edu.pl/gra-a-vista/

Serdecznie zapraszamy do rywalizacji. Uczniowie uczestniczący w konkursie są zobligowani do posiadania zgody rodziców, którą zawiera Karta zgłoszeniowa.