Konkurs kolęd i pastorałek dla klas pierwszych

Uwaga! Zmianie uległa godzina rozpoczęcia konkursu określona w § 5 Regulaminu.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 17:00.

Pozostałe zapisu Regulaminu pozostają bez zmian.