Informujemy, że w dniach 26 i 27 marca 2020 roku odbędą się dwa konkursy z przedmiotów teoretyczno – muzycznych: kształcenia słuchu i czytania nut głosem. Celem konkursów jest podniesienie umiejętności i wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów, których zakres programu nauczania pokrywa się z materiałem objętym zadaniami konkursowymi. Zachęcamy do udziału w konkursach wszystkich uczniów klas 3 – 6 cyklu sześcioletniego i II – IV cyklu czteroletniego, którzy chcą podnieść swoje umiejętności słuchowe. W przypadku klas najstarszych, udział wszystkich uczniów, którzy będą starać się o przyjęcie do szkół muzycznych wyższego szczebla powinien być priorytetowy. Można brać udział w wybranym przez siebie konkursie oraz – do czego szczególnie zachęcamy – w obu konkursach.

Więcej o obu konkursach po kliknięciu na link, który przeniesie cię na właściwą stronę:

Konkurs z kształcenia słuchu

Konkurs czytania nut głosem