Informuję, że na naszej stronie internetowej w zakładce O SZKOLE znajdują się adresy e-mail wszystkich naszych nauczycieli.

Wszyscy, którzy jeszcze nie odebrali loginów do dziennika elektronicznego lub mają kłopot z zalogowaniem się do dziennika, w celu realizacji lekcji, piszą do swoich nauczycieli na wskazany adres e – mail.

Brak kontaktu z nauczycielem, przy braku informacji od rodzica o niemożliwości uczestniczenia w zajęciach zdalnych, jest równoznaczny z nieusprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach.