Przypominamy, że zajęcia z kursu przygotowawczego rozpoczynają się
23 marca 2019 roku o godz. 14.30 .
 Spotykamy się w sali kameralnej o godz. 14:30. Zajęcia będą trwały do godz. 16:00.
Dzieci przynoszą ze sobą zamienne obuwie i odzież do ćwiczeń ruchowych.