Lista kandydatów przyjętych do szkoły

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie na rok szkolny 2020/2021

Pełna lista kandydatów przyjętych do szkoły z podaniem imienia i nazwiska znajduje się w gablocie szkolnej oraz na portierni szkoły.

W przypadku kandydatów przyjętych warunkowo, należy uzupełnić lub poprawić nieprawidłowo wypełniony wniosek. Prosimy rodziców o bezpośredni kontakt, kandydat z nieprawidłowo wypełnionym wnioskiem nie będzie mógł rozpocząć nauki w szkole.

Prosimy pamiętać o konieczności złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia. Osoby, które nie dopełnią formalności, zostaną automatycznie skreślone. Zaświadczenie wystarczy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020 r.

Lista kandydatów przyjętych PDF