Uprzejmie informujemy, że lista osób przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie jest wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.