Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na Rok Szkolny 2023/2024 do Szkoły Muzycznej i stopnia w Skawinie w wyniku przeprowadzonej rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Szkoły.
W związku z przepisami RODO sekretariat Szkoły nie udziela informacji telefonicznych związanych z rekrutacją.