Harmonogram badania przydatności do nauki w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie znajduje się na tablicy ogłoszeń wewnątrz Szkoły.
W harmonogramie uwzględniony jest także dodatkowy termin dla kandydatów nie biorących udziału w przesłuchaniach w dniach 11 i 12 czerwca z powodu choroby, lub zielonej szkoły.