Spotkania z rodzicami i opiekunami uczniów przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie na Rok Szkolny 2020/2021 odbędą się
1 września 2020 w następujących godzinach:


godz. 16.00 (podajemy kody uczniów):
34, 29, 85, 18, 1, 19, 11, 3, 50,36

godz. 17.00 (podajemy kody uczniów):
91, 82, 67, 35, 44, 98, 6, 99, 77, 82, 5

godz. 18.00 (podajemy kody uczniów):
20, 56, 24, 52, 94, 27, 30, 74, 33, 23, 78

godz. 19.00 (podajemy kody uczniów):
76, 88, 100, 16, 15, 43, 80, 83, 45, 72, 51, 22, 12

Informacja dla pozostałych rodziców i opiekunów uczniów starszych klas dotycząca rozkładu zajęć teoretycznych.
Rozkład zajęć teoretycznych zostanie umieszczony na tablicach przed Szkołą 1 września od godz. 10.00 .

Terminy spotkań organizacyjnych z nauczycielami przedmiotów głównych i fortepianu dodatkowego zostaną podane w późniejszym, osobnym komunikacie.