W dniu dzisiejszym (13 maja 2019 roku) w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Norberta Rzepisko, Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Skawina Pan Marek Marzec wręczył wyróżniającym się uczniom szkoły muzycznej stypendia artystyczne. Stypendia przyznawane są na okres jednego roku, wyróżniającym się uczniom, spełniającym wymagania określone przez Uchwałę Rady Miasta Skawina. Rozdanie stypendiów, miało charakter historyczny – tegoroczni stypendyści są pierwszymi, w ten sposób nagrodzonymi uczniami Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie.

Jak przystało – w szkole artystycznej – uroczystość została poprzedzona koncertem w wykonaniu …. stypendystów. Uroczystość odbyła się w Sali Kameralnej Szkoły przy aktywnej (dużo oklasków!) obecności uczniów i nauczycieli.

Stypendia otrzymali:

Oliwia Frączek – Warias
Izabela Maciaszczyk
Milena Kowalczyk
Joachim Gałaś
Szymon Sekuła
Igor Zygmunt

Życzymy Wam dalszych wspaniałych sukcesów artystycznych.