Z dumą informujemy, że nasza uczennica Eliza Smorońska jest laureatką I Nagrody na XII Przeglądzie Szkół Muzycznych w Pruchniku.
Eliza jest uczennicą klasy wiolonczeli u pana profesora Piotra Bylicy.
Wielkie gratulacje dla naszej wiolonczelistki i jej profesora.