Z wielką przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie zdobyli wysokie punktowane miejsca w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym dla Młodych Artystów we Lwowie.
Matylda Cichy – II miejsce
Adam Kondek – II miejsce.
Matylda i Adam są uczniami pani profesor Pauliny Wójcik.
Wielkie gratulacje dla młodych artystów i pani profesor.

.