Informujemy, że test końcowy dla uczniów klas trzecich cyklu sześcioletniego i drugich cyklu czteroletniego z przedmiotów rytmika i zespół rytmiki odbędzie się w dniu 27 maja 2021 (czwartek) na Sali Kameralnej, według następującego harmonogramu:

klasa 3 A – 16.00-16.30;
klasa 3 B – 16.40- 17.10;
klasa 3 C oraz klasa 2 cyklu IV (od pani profesor Ewy Pochopień) 17.20-17.50.
Uczniowie uczestniczący w teście zwolnieni są z innych zajęć lekcyjnych w czasie pisania testu.