Uczniowie klas 6 cyklu sześcioletniego i 4 cyklu czteroletniego przysyłają do nauczyciela prowadzącego przedmiot główny pliki z nagraniami audio – video całego programu dyplomowego bez akompaniamentu do dnia 5 czerwca 2020 roku.

Uczniowie kończący szkołę w klasach perkusji, przesyłają pliki wybrane przez nauczyciela prowadzącego.

Test na zakończenie szkoły z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne odbędzie się online w dniu 27 maja 2020 roku.

Szczegółowe instrukcje dotyczące testu zostaną przekazane przez nauczyciela prowadzącego.