W związku z nieobecnością pani profesor Martyny Drabczyńskiej, zajęcia z przedmiotu Zespół Instrumentalny w sobotę 21.09.2019 r. w godz. 10.00 – 10.45, oraz w godz. 10.55 – 11.40 odbędą się wyłącznie dla grupy instrumentów smyczkowych.

Obecność obowiązkowa.