8 listopada 2016 w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie odbył się kurs mistrzowski gry na klarnecie. Kurs prowadził znany artysta, profesor zwyczajny Andrzej Godek, Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie. Na szkoleniu obecni byli wszyscy uczniowie klasy klarnetu pana profesora Tomasza Sowy. Każdy uczeń miał indywidualną lekcję z profesorem Andrzejem Godkiem, której mogli przysłuchiwać się zarówno wszyscy kursanci, jak i ich rodziny.
Warsztaty przebiegały w bardzo miłej atmosferze, pomimo że profesor Andrzej Godek był bardzo wymagający. Po zakończonym kursie wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni, a pan profesor pochwalił wszystkich uczniów uczestniczących w warsztatach mistrzowskich.