Wyniki Wewnątrzszkolnego Konkursu z Czytania nut głosem z dnia 17.04.2019 roku: