W związku z długotrwałą nieobecnością nauczyciela, od 26 listopada 2019 roku zostaje wdrożony nowy podział godzin zajęć teoretycznych.

Zajęcia fakultatywno – wyrównawcze (KSF) klas 4, 5 i 6 cyklu sześcioletniego oraz I i II cyklu czteroletniego zostają przeniesione na sobotę, zmianie ulega nauczyciel prowadzący zajęcia.

Zmianie ulega nauczyciel prowadzący klasy 4a, 4,b, 5, 6a, 6b. Zajęcia te będą odbywać się w dotychczasowych terminach.

Szczegółowy podział godzin przedmiotów teoretycznych znajduje się w gablocie szkolnej.