Konkurs z przedmiotu kształcenie słuchu

Informujemy, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i zawieszenia zajęć edukacyjnych, konkurs z zakresu kształcenia słuchu zostaje odwołany.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 3- 6 cyklu sześcioletniego i klas II – IV cyklu czteroletniego do udziału w konkursie z zakresu wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach przedmiotu kształcenie słuchu. Dla zwycięzców oprócz dyplomów i satysfakcji, czeka nagroda w postaci oceny celujący z przedmiotu kształcenie słuchu.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać uczestników rodzice i nauczyciele przedmiotów teoretycznych i przedmiotów głównych. Szczegóły w regulaminie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 marca 2020 roku. Konkurs odbędzie się w dniu 26 marca 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy PDF

Regulamin PDF