Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 82, poz. 761), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

30 października 2017 – poniedziałek

31 października 2017 – wtorek

30 kwietnia 2018 – poniedziałek

2 maja 2018 – środa

4 maja 2018 – piątek

5 maja 2018 – sobota

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie