Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2199), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

02 listopada 2018 – piątek

03 listopada 2018 – sobota

02 stycznia 2019 – środa

03 stycznia 2019 – czwartek

02 maja 2019 – czwartek

04 maja 2019 – sobota

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie