Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Rok Szkolny 2023/2024

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1886) w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

31 października 2023 wtorek

2 stycznia 2024 wtorek

3 stycznia 2024 środa

31 maja 2024 piątek

2 maja 2024 czwartek

4 maja 2024 sobota

Rok Szkolny 2022/2023

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199) w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2022 poniedziałek

2 stycznia 2023 poniedziałek

3 stycznia 2023 wtorek

4 stycznia 2023 środa

2 maja 2023 wtorek

4 maja 2023 czwartek


Rok Szkolny 2021/2022

              Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199) w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,

ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

30 października 2021 – sobota

03 stycznia 2022 – poniedziałek

30 kwietnia 2022 – sobota

02 maja 2022 – poniedziałek

04 maja 2022 – środa

05 maja 2022 – czwartek

Rok Szkolny 2020/2021

           Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199) w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

31 października 2020 – sobota

02 listopada 2020 – poniedziałek

02 stycznia 2021 – sobota

04 maja 2021 – wtorek

04 czerwca 2021 – piątek

5 czerwca 2021 – sobota

Rok szkolny 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199) w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,

ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

31 października 2019 – czwartek

02 listopada 2019 – sobota

02 stycznia 2020 – czwartek

03 stycznia 2020 – piątek

04 stycznia 2020 – sobota

02 maja 2020 – sobota